Golvbjälklag - Tilläggsisolering underifrån

Den bästa lösningen är ofta att tilläggsisolera golvbjälklaget underifrån krypgrunden om det finns utrymme för detta.

1.
Montera reglarna på c/c-avståndet 600 mm. Montera ROCKWOOL FLEXIBATTS mellan reglarna.

Om skivan måste skäras ska du göra detta i den kanten där det inte finns någon färgmarkering.

Då finns fortfarande den flexibla kanten kvar som kan komprimeras när skivan monteras.

2.
Montera ROCKWOOL Väggboard eller ROCKWOOL Västkustskiva på undersidan av reglarna.

3.

Ta bort allt organiskt material från krypgrunden. Lägg ut en diffusionstät plastfolie på marken för att hindra markfukt att stiga upp.

Punktera plasten i lågpunkterna.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.