Brandskydd av rör och kablar - Brandfogmassa SMP

Användningsområden

En brandklassad fogmassa för brandfogskonstruktioner som ska uppfylla brandkrav avseende brandsäkerhet i anslutningar och rörelsefogar samt för gas och röktätning.

Arbetsbeskrivning

En brandfogskonstruktion måste alltid bestå av obrännbar stenull och fogmassa. Isolerremsan ska vara 70 mm bred och 30 mm tjock. Den ska ha en okomprimerad densitet på minst 30 kg / m3. Är fogen djupare än 70 mm så viks remsan på mitten. Fogutformning enligt tabellen nedan.

Förbehandling av ytor

Alla ytor måste vara torra och fria från fett och damm. Olje- och fettrester, speciellt på metall och glas avlägsnas med sprit eller aceton. Rester av murbruk eller cement avlägsnas mekaniskt. Hög fuktighet i betongen minskar vidhäftningsförmågan. Sprucken färg på metall och trä är olämplig som underlag.

Applicering

När fogen är rengjord och isolering är monteras, appliceras fogmassan med fogspruta. För dimensionering, se tabellen. Den bästa vidhäftningen erhålls genom att fogen fylls så gott det går och utan luftfickor. Genom att fogen trycks till vid avjämningen pressas fogmassan ut mot sidorna.

Avjämning

Avjämna fogen direkt efter påföringen för att säkerställa full kontakt och täthet mot fogsidorna. Jämna av fogen med en fogpinne doppad i mild tvållösning. För mycket tvål kan fördröja skinnbildning på fogmassan.
Se till att tvållösningen inte kommer in mellan sidorna och fogmassan.

Efter ca 40 minuter bildas ett skinn och massan blir klibbfri. En fullständig härdning uppnås efter 2-10 dygn, beroende på tjockleken. Luftfuktighet (RF) och temperatur påverkar härdningen.

Rengöring

Överskott av fogmassa vid sidan av fogen eller på verktyg avlägsnas innan den härdar med hjälp av T-sprit. Härdad fogmassa avlägsnas mekaniskt.

Övermålning

Övermålning rekommenderas inte eftersom normal färg kan gynna eventuell brandspridning.

Underhåll

Om fogytan är skadad men vidhäftningen fortfarande är god, kan man skära bort den skadade fogen och ersätta med ny fogmassa. Om vidhäftningen påverkas så bör man ta bort fogmassan helt. Rengör och förbered fogutrymmet enligt instruktionerna under rubriken ”Förbehandling av ytor”.

Material Max fogbredd (mm)  Min. fogbredd(mm)  Tjocklek fogmassa(mm)  Brandteknisk klass
Isolerad stålprofil  - lättbetong/betong  20  65  2 x 10  EI 30/ E60 
Stål - lättbetong/betong  15  40  2 x 10  E 15 
Lättbetong/betong  - lättbetong/betong  20  75  2 x 10  EI 90/ E 120 
Gips - lättbetong/betong  20  120  2 x 10  EI 120 
Trä - lättbetong/betong  20  70  2 x 10  EI60/ E 90 
Gips - trä  20 95  2 x 10  EI 90 
Trä - trä 20  70  2 x 10  EI 90 
Trä - trä 20  120  2 x 10  EI 120 

Tabellens resultat kommer från SP Fire Research rapport 030-0304 och uppfyller EN 1366- 4:2006, EN 1363-1:1999 och tillämpliga delar i EN 1363-2:1999.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.