ROXULL vindsull - monteringsanvisning

Isolera vindsbjälklaget snabbt och effektivt. Lösningen heter ROXULL Vindsull och jobbet gör du enklast med hjälp av en ROXULL Vindsullsspruta.

Med ROXULL Vindsull isolerar du smidigt alla vinklar och vrår samt täcker på ett enkelt sätt rör och ledningar. Vindsullsspruta hyr du av din byggmaterialhandlare där du även köper ROXULL Vindsull.

Tilläggsisolering ger vinst varje gång

Förbrukar du cirka 20 000 kWh/år och har ett energipris på 90 öre/kWh är din uppvärmningskostnad 18 000 kronor om året. Den kostnaden kan du sänka med 6 600 kronor, 36 %, genom att tilläggsisolera vinden.

Beräkningen och besparingen bygger på att ditt hus ligger i Mellansverige och har ett vindsbjälklaget på 100 m2. Vinden är isolerad med 50 mm isolering som sedan kompletteras med 350 mm ROXULL Vindsull.

Samtidigt som du sänker dina värmekostnader, får du ett skönare klimat inomhus.
ROXULL Vindsull isolerar både mot kyla och värme. Isoleringen ger dig också stenullens övriga unika egenskaper. Den kan inte brinna, tar inte upp vatten eller fukt och dämpar buller.

Åtgångstabell hittar du här. Åtgången beror bland annat på om det är ett nytt hus som ska isoleras eller om du ska tilläggsisolera ett äldre hus. 

Kontakta din bygghandlare för ytterligare information eller beställ/ladda ner broschyren ROXULL Vindsull via broschyrtjänst

Väljer du att inte göra jobbet själv? Låt då någon av våra lösullsentreprenörer göra jobbet.

Liten lathund för vindsullsisolerare

  • Innan vindsullen sprutas ut på vindsbjälklaget, ska du noga kontrollera att vinden är väl ventilerad. Det bör finnas en ventilation på minst 20 mm utmed takfoten samt en ventil per gavel.
  • Bjälklaget ska vara så tätt som möjligt - speciellt vid genomföringar.
  • När du tilläggsisolerar vindsbjälklaget, ska den tidigare isoleringen vara helt fri från fukt. Är den inte det, ska den tas bort.
  • Vid tilläggsisolering jämnas befintlig isolering till innan vindsullen sprutas ut.
  • Behöver du regelbundet inspektera installationer som finns på vinden, ska landgångar byggas. Nedtrampad vindsull isolerar sämre.
  • Flytta gärna upp kopplingsboxar för el och TV-antenn, så att de hamnar ovanför isoleringen.
  • Markera annars deras läge. Sätt skydd för punktbelysning och lågspänning innan vindsullen sprutas ut.
  • Bär huvudbonad, inandningsskydd, handskar. overall och stövlar när du isolerar med vindsull.

Med ROCKWOOL Vindsullsspruta, som du kan hyra hos din byggmaterialhandlare, går isoleringsjobbet snabbt och smidigt.

Med ROCKWOOL Vindsullsspruta, som du kan hyra hos din byggmaterialhandlare, går isoleringsjobbet snabbt och smidigt.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.