Generell monteringsanvisning

FlexiBatts har en unik förmåga att anpassa sig till olika regelavstånd. Den kan beroende på tjockleken fjädra upp till 40 mm på den ena långsidan.

Det gör att monteringsarbetet går lättare och kvaliteten på det utförda isolerings-arbetet blir bättre.

Eftersom FLEXIBATTS är lite bredare än standardavståndet mellan reglarna undviks köldbryggor och eventuella avvikelser i konstruktionen elimineras.

 

1.
För in skivan med den fjädrande sidan först (markerat med streck) så att den följer regeln kant i kant, nerifrån och upp.

Tryck den sidan först mot regeln. Stenullen trycks då ihop så att skivan kan passas in mellan reglarna. När skivan släpps fjädrar den ut, trycker fast och sluter tätt mot reglarna.

2.
Tryck in skivan från den icke fjädrande sidan, så att skivan fyller ut mellan reglarna.

3.
Släpp efter och låt den fjädrande sidan trycka in skivan mot den andra regeln.
Utrymmet mellan reglarna fylls ut och täcks helt av skivan.


FLEXIBATTS kan användas med reglar på avstånd från 540 till 580 mm. Isoleringen är flexibel, fjädrande, på den ena långsidan där den kan tryckas ihop upp till 40 mm.

Den sidan som är specialbehandlad är markerad med en grön rand.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.