RaniMoBar Ångspärr - monteringsanvisning

Konstruktionsexempel

Varmt tak:
RaniMoBar ångspärr placeras med fördel 1/3 in i konstruktionen.
Skarven mellan ångpärren från taket och ångspärren från väggen tejpas med RockTät Tejp för att säkra att övergången blir tät.

Kall vind:
RaniMoBar Ångspärr kan användas i olika typer av konstruktioner. Om ångspärren flyttas in 45 mm i konstruktionen skapas ett utrymme för installationer och därmed minimeras antalet genomföringar i tätskiktet. Skarvar i ångspärren tejpas med RockTät Tejp.

Lätt yttervägg:
RaniMoBar Ångspärr placeras med fördel 1/3 in i konstruktionen. Det är viktigt att skarven mellan ångspärren och fundamentet blir tät. Använd RockTät Tätningslist mellan ångspärren och murpappen.

Förutsättningar vid montering

  • RaniMoBar Ångspärr placeras max 1/3 inne i konstruktionen från den varma sidan.
  • RaniMoBar Ångspärr monteras direkt mot isoleringen.

Monteringsanvisningar

Överlappningar och skarvar:
RaniMoBar Ångspärr monteras med minst 200 mm överlappning.

Avslutning:
RaniMoBar Ångspärr viks in och tejpas med RockTät Tejp mot reglar för att få en luft- och ångtät avslutning.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.