RockTät Tejp - monteringsanvisning

Funktionsprincip

  • RockTät Tejp kan användas på alla slags membran, undertak, kryssfanér, spånskivor, OSB-skivor samt hyvlat trä och på släta metallytor.
  • RockTät Tejp kan inte användas på lättbetong, betong, mursten, lättklinkerbetong, ojämna träytor samt material innehållande bitumen.

Förutsättningar vid montering

  • Limytorna ska vara rena, torra och fria från fett, olja och damm.
  • Vikningar och liknande ska undvikas, eftersom det kan innebära oavsiktligt läckage.
  • Tryck fast tejpen med handflatan.
  • När tejpen har häftat vid underlaget, kan den inte återanvändas.

Monteringsanvisningar

Skarv, membran:
RockTät Tejp läggs över membranskarvar och säkerställer att fukt och luft inte.

Tätning mot träregel:
RockTät Tape placeras med halva bredden på membranet och halva bredden på regeln. Montera RockTät Tejp runt om regeln för att säkerställa en plan och tät skarvning.

Avslutning vid fönster:
Lufttät montering vid fönster och dörrar är viktigt. Skär till RockTät Klimatmembran/ Ångspärr och tejpa skarvarna, så att det inte finns några ställen, där läckage kan uppstå.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.