Generell anvisning för luft- och ångspärr av plastfolie

Följande är en generell anvisning. I det enskilda fallet kan andra lösningar vara föreskrivna.

Allmänt

  • Ångspärren ska monteras på den varma sidan av takets värmeisolering. Normalt fungerar det även att placera ångspärren något indragen i isoleringen, dock ska minst två tredjedelar av isolervärdet vara på ångspärrens kalla sida.
  • Skarvar kan utföras på flera olika sätt. Skarven kan tejpas med dubbelhäftande skarvband mellan plastskikten eller enkelhäftande skarvtejp tvärs över skarven. Alternativt kan överlappet i skarven klämmas ihop av värmeisoleringen som läggs ovanpå.
  • Vid tejpning ska limytorna vara rena, torra och fria från fett, olja och damm.

Utläggning på släta underlag

  • Vid skarvning genom klämning ska överlappet uppgå till minst 200 mm.

Utläggning på profilerad stålplåt

  • Plastfolien ska vara minst 0,20 mm tjock.
  • Lägg ut ångspärren direkt på stålunderlaget med långsidan längs med plåtens profiler.
  • Vid skarvning genom klämning ska överlappet längs med plåtens profiler uppgå till minst 500 mm och täcka minst två hela profiltoppar.
  • Överlappet tvärs plåtens profiler ska uppgå till minst 500 mm och tejpning rekommenderas.

Montering av plastfolie vid detaljer

  • Ångspärren ska vara tät även vid alla anslutningar mot detaljer och takavslutningar. Normalt innebär det att plastfolien bör monteras med skarvband, tejp eller klämlist.
  • Placera tätningen mellan ångspärr och underlag så nära den varma sidan som möjligt.
Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.