Generella anvisningar för utvändig isolering av tak

Lagring av material

 • Isoleringen ska lagras på ett jämnt, torrt underlag.
 • Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under presenning eller tak.

Arbetsutförande allmänt

 • Planera utläggningen så att isoleringen belastas minimalt.
 • Förvaring av material på taket, transport av material samt intensiv gångtrafik på bestämda gångstråk ska alltid ske på oisolerade områden eller på tryckfördelande träskivor utlagda ovanpå det färdiga isolerskiktet. Dessa regler ska följas även efter montering av taktäckningsmaterialet.
 • Undvik att lägga ut isoleringen i alltför stora ytor vid risk för nederbörd. Utläggning av isolering bör snarast följas av tätskiktsarbetet.
 • När arbetet avslutas för dagen ska all utlagd isolering vara täckt av tätskikt. Där underlaget medger fuktinträngning från sidan ska en tillfällig intäckning utföras.

Underlag

 • Underlaget ska vara jämnt och fritt från buktningar och höjdskillnader mellan element ska jämnas ut.
 • Underlaget ska vara rengjort före utläggning av takisoleringen. Avlägsna skräp, lösa stenar, vatten, snö och is.

Ångspärr

Se separat anvisning

Utläggning av isolering

 • Använd en kniv eller fogsvans tillsammans med en riktbräda eller linjal när isoleringen behöver kapas.
 • Se vidare separat anvisning för den lösning du valt; TOPROCK (lamell-lösningar) eller traditionella skivor.

Infästning

 • ROCKWOOL takisolering ska infästas mekaniskt. Infästningen görs normalt i samband med montering av tätskiktet eller annan taktäckning.
 • Infästningen ska göras enligt leverantörens anvisningar för aktuellt underlag och beräknad vindlast för det specifika objektet. Dock ska det vara minst en infästning per isoleringsskiva i det avslutande övre skiktet.
Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.