STÅLUNDERLAG ENERGY - Monteringsanvisning

Arbetsutförande
Stålunderlag Energy tål normal gångtrafik vid utläggning och underhåll. Under materialupplag och liknande ska tryckfördelande träreglar läggas ut. Vid materialupplag, samt vid transport av material och mycket gångtrafik i bestämda gångar ska göras i områden med tryckfördelande träskivor utlagda på isoleringens avslutande skikt. Det bör finnas motsvarande förhållningsregler efter taktäckning gjorts. I övrigt hänvisas till Tätskiktsgarantins anvisningar.

Infästning
Stålunderlag Energy fästs alltid in mekaniskt tillsammans med avslutande skikt. Dimensionering av antal skruvar och beslag med hänsyn till gällande taktäcknings-anvisnin, beslagsleverantörens anvisningar samt anvisning från ROCKWOOL. Det ska dock minst vara minst en infästning per skiva i översta laget.

Arbetet med läggning av isolering och taktäckning måste göras på ett sådant sätt att isoleringen ska stängs in i slutet av arbetet, så att alla kanter tillfälligt täcks så vatten hindras från att rinna in under isoleringen.

Utläggning

Flerskiktslösningar Stålunderlag Energy läggs alltid som understa lager i en flerskiktslösning på trapetsplåt. Skivorna i varje lager trycks ihop helt i skarvarna så dessa blir täta. Skarvarna förskjuts, se figur 1.

Den tryckfördelande skivan som kan vara TOPROCK, HardRock Energy eller Takboard samt eventuell mellanskiva Underlag Energy läggs även de förskjutet mot underlagsskivorna, se figur 2.

Figur 1

Figur 2

Underlag

Innan takisoleringen monteras, är det viktigt, att underlaget är rengjort och eventuellt vatten, snö och is ska vara borttaget.Underlaget ska vara jämt och fritt från ojämnheter.
Ojämnheter vid plåtskarvar ska planas ut. 

Stålunderlag Energy har en dock en ytstruktur som gör att skivorna till en viss del låter sig tryckas ihop mot underlaget och på så sätt ta upp mindre ojämnheter.

I övrigt hänvisas till Tätskiktsgarantins riktlinjer. Vid underlag av trapetsprofilerad plåt måste man ta hänsyn till förhållandet mellan isolertjocklek, anliggningsytanoch den fria spännvidden mellan profilernas toppar.

Figur 3

Figur 4

Max spännvidd och anliggningsyta för flerlagslösningar

Sammanlagd isolertjocklek i mmMin anliggningsyta i mm Max spännvidd i mm

100

35

180

140

35

250

180

35

300

240

35

350

300

35

400

360

35

400

 

 

Figur 5

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.