TOPROCK - Utläggning på underlag av profilerad stålplåt

Konstruktioner med underlagsskiva och indragen ångspärr

  • Placera underlagsskivorna med långsidorna vinkelrätt mot stålets profilering. Tryck skivorna tätt ihop och förskjut dem i förhållande till varandra så att fyrhörnsmöte inte förekommer.
  • Lägg ut ångspärren på underlagsskivorna, se separat anvisning.
  • TOPROCK System läggs därefter ut på samma sätt som på betongunderlag.

Konstruktioner med TOPROCK Lamell som nedersta isoleringsskikt

 

Konstruktioner med TOPROCK Lamell som nedersta isoleringsskikt

  • Lägg ut ångspärren direkt på stålunderlaget , se separat anvisning.
  • Lägg ut lamellerna med långsidan vinkelrät mot den bärande plåtens profiler med förskjutna kortskarvar (min 300 mm).

Lameller med tjocklek ≥ 220 mm (TOPROCK System 250-530) kan läggas ut direkt på bärande plåt med följande profilmått: a ≤ 211 mm och b ≥ 80 mm

 

  • I övrigt gäller samma anvisningar som vid utläggning på betongunderlag.
Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.