TOPROCK CTF - Pallplacering

Att planera utläggningen är av stor vikt för att få ett så effektivt flöde som möjligt. Genom en väl genomtänkt pallplacering minimeras gångavståndet.

Nedan visas en generell plan med rekommenderade avstånd från takkant till första pallen respektive mellan pallarna.

Eftersom varje tak är unikt och det varierar vilka kilstorlekar som ska monteras måste planen anpassas efter varje objekt.

Vid en nocklinje används normalt samma kilstorlek i två intilliggande rader. Om samtliga pallar med material till dessa placeras bakom varandra i en enda lång rad frigörs gångyta på taket. För placering av startkilar och ev. underlagslamell rekommenderas följande avstånd mellan pallarna.

Avstånd (m) TOPROCK CTF System
1B  2B  3B  UL 
Från takkant till första pallens långsida  10,6 8,2 8,2 5,8
Mellan pallarnas långsidor 8,4 6 6 3,6
Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.