TOPROCK CTF - Utläggning på betongunderlag


Lägg ut ångspärren enligt leverantörens anvisningar direkt på betongtaket. 

Placera TOPROCK CTF lamellerna nära varandra och tryck dem tätt ihop.

Vartannat lager av lamellerna på pallen ligger upp och ner. Ovankanten av lamellen är markerat med ett streck som gör det enkelt att snabbt se vilken sida som ska vändas uppåt.
Undvik att beträda lamellerna innan takboarden monterats.

Placera TOPROCK Takboard ovanpå lamellerna. Skivorna bör i möjligaste mån läggas ut med förskjutna skarvar i förhållande till lamellerna.

På ytor där regelbunden gångtrafik kommer att ske bör skivor av större format användas. 

Isolerskiktet kan nu beträdas.

TOPROCK System ska infästas mekaniskt. Infästningen görs normalt i samband med montering av tätskiktet eller annan taktäckning. Infästningen ska göras enligt leverantörens anvisningar för aktuellt underlag och beräknad vindlast för det specifika objektet. Dock ska det vara minst en infästning per isoleringsskiva i det avslutande övre skiktet.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.