TOPROCK CTF - Utläggning på underlag av profilerad stålplåt

Placera underlagsskivorna med långsidorna vinkelrätt mot stålets profilering.

Tryck skivorna tätt ihop och förskjut dem i förhållande till varandra så att fyrhörnsmöte inte förekommer. 

Lägg ut ångspärren enligt leverantörens anvisningar.

TOPROCK CTF System läggs därefter ut på samma sätt som på betongtak, se beskrivning ovan.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.