Tips för att arbeta med mineralull

ROCKWOOL koncernen är medlem av EURIMA (European Insulation Manufactures Association). I detta avseende ett antal säkerhetsregler följas vid arbete med mineralull.

Vid isoleringsarbete i oventilerade utrymmen bör lämplig ansiktsmask av engångstyp användas. Vid hantering av produkten, täck utsatt hud. Använd skyddsglasögon vid arbete med produkten över huvudet. Hantera avfall enligt lokala regler. Rengör området med dammsugare. Eventuell klåda kan lindras om man sköljer med kallt vatten före tvätt.

Följande piktogram beskriver också de olika säkerhetsåtgärder, när du arbetar med mineralull.

Täck utsatt hud. Bär ansiktsmask av engångstyp vid arbete i oventilerade områden.

Skölj i kallt vatten före tvätt.

Rengör området med dammsugare. 

Vädra arbetsområdet, om detta är möjligt.

Avfall ska hanteras enligt lokala regler.

Använd skyddsglasögon vid arbete över huvudet.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.