Snedtak - monteringsanvisning

1.
Snedtaket isoleras med ROCKWOOL Regelskiva eller FLEXIBATTS.  Det är mycket viktigt att det finns en luftspalt mellan underlagstaket och isolerskiktet.

Mot luftspalten ska finnas ett vindskydd, t ex träfiberskiva. Luftspalten bör vara minst 20 mm.

2.
På den varma sidan monteras en ångspärr av 0,2 mm plastfolie och innanför den, vid behov en glespanel.

Därefter monteras ett ytskikt av gipsskiva, träpanel eller dylikt.

Om takstolarna har för små dimensioner så att inte tillräcklig isolertjocklek erhålls får man sala på takstolen för att erhålla en kraftigare isolering.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.