Stödbensvägg - monteringsanvisning

I vissa fall är det svårt att tilläggsisolera i snedtaket hela vägen ut i takfoten och då isoleras istället stödbensväggen. Isoleringen ska fylla utrymmet ända ner till takfoten.

 

1.

Montera reglar i den dimension som motsvarar planerad isolertjocklek. Reglarna monteras på c/c 600 mm.

Montera ROCKWOOL FLEXIBATTS mellan reglarna med den markerade sidan först, så att du med hjälp av den fjädrande effekten enkelt kan fylla utrymmet mellan reglarna.

2 och 3.
Om stödbensväggarna redan är isolerade och man vill öka på isoleringstjocklekens  Bygg på befintliga träreglar med extra träreglar mot existerande stödbensvägg innan ytterligare isolering monteras.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.