Vindavledare - monteringsanvisning

Användningsområde:
För att säkerställa ventilationen utmed takfoten och vindsutrymmet monteras vindavledare mellan takstolarna.

Produkt:
ROCKWOOL vindavledare är belagd med paratèn för att förbättra fuktmotståndet.

Montering från insida takstol (underifrån) förberedelser:
Markera med penna en linje ca. 50 mm från takstolsbjälkarnas överkant.
Vindavledaren förbereds genom att vikas i de markerade förtryckta ”vikningarna”.

Montering:
Använd häftpistol med klammer c/c ca. 100 mm. Montera så att det blir en luftspalt på minst 20 mm mellan vindavledare och undertak.

När vindavledaren är monterad spikas med varmförzinkad pappspik, 25x2,5 mm, genom plastbeslagen. Nedre delen av vindavledaren häftas med klammer mot hammarbandet max c/c 100 mm.

Montering från utsida takstol (ovanifrån)
Vindavledarens monteras med vikningen uppåt, i övrigt princip lika ovan.

Montering vid tunna underlagstak
För att säkerställa luftspalten om min 20 mm då man använder tunna underlagstak
kan man häfta fast en regel 25x25 mm på vindavledarens översida innan man monterar den.

Vid nedhängning av tunna undertak fäster man bara vindavledaren ca. 30 mm längre ner på takstolsbjälkarna eller så att man får en luftspalt på min 20 mm.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.