Vindsbjälklag - Tilläggsisolering av vinden ovanifrån med lösull

För isolering av lösull på vindsbjälklag kan man anlita en auktoriserad lösullsentreprenör.

1.
Vid tilläggsisolering i vindsutrymmet är det viktigt att vinden ventileras ordentligt.

Montera ROCKWOOL vindavledare och säkerställ att ventilationsspalten utmed undersidan på yttertaket leds upp och in ovanför isolerskiktet.

En arbetsbeskrivning finns påtryckt varje vindavledare.

2.
Om man väljer att göra arbetet själv kan man antingen kratta ut Isolerasjälv ROXULL Vindsull eller spruta ut den med ROCKWOOL Vindsullsspruta.

Den kan du hyra hos din byggmaterialhandlare.

När du tilläggsisolerar vindsbjälklaget ska den tidigare isoleringen vara helt fri från fukt. Är den inte det, ska den tas bort.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.