Vindsbjälklag - Tilläggsisolering av vinden ovanifrån med skivor

Just vindsbjälklaget är mycket lönsamt att åtgärda. I en vanlig villa räknar man med att 15 % av värmen försvinner genom taket.

1.
Vid tilläggsisolering i vindsutrymmet är det viktigt att vinden ventileras ordentligt. Montera ROCKWOOL vindavledare och säkerställ att ventilationsspalten utmed undersidan på yttertaket leds upp och in ovanför isolerskiktet.

Monteringsanvisningar finns påtryckt varje vindavledare.

2.
Montera med ROCKWOOL FLEXIBATTS i tjocklek som gör att isolerlagret fylls upp till överkant på bjälkarna.

3.
Andra lagret isolering läggs med förskjutna skarvar.

Tilläggsisolering vid takfot

Rita av taklutningen på ett papper eller tunnare träfiberskiva.
Placera mallen mitt på en ROCKWOOL FLEXIBATTS. Skär med en ROCKWOOL kniv.

Innan arbetet påbörjas ska alla eventuella otätheter ska tätas noggrant. Detta för att undvika fuktproblem, kontrollera noggrant både rör-, ventilations- och kabelgenomföringar.

Även uppstigningsluckan kan vara otät. Sätt därför dit nya tätningslister för att undvika att fuktig luft kommer upp i vindsutrymmet.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.