Vi bidrar till 10 av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Vi är engagerade i att bidra till en positiv utveckling på mål, där vi kan göra den största skillnaden för människor och miljö.
Läs mer i vår hållbarhetsrapport