Vindsbjälklag - Tilläggsisolering av vinden underifrån

1.
Montera reglar i dimension som har samma höjd som den planerade isolertjockleken. Reglarna monteras på c/c 600 mm.

Montera ROCKWOOL FLEXIBATTS mellan reglarna med den markerade sidan först, så att du med hjälp av den fjädrande effekten enkelt kan fylla utrymmet mellan reglarna.

2.
En ångspärr av plastfolie bör monteras på den varma sidan.

Se till att anslutningen mot väggarna blir tät så att inte luftläckage kan uppstå till vindsutrymmet.

3.
Välj lämplig skiva eller panel som ett invändigt ytskikt.

Vid eventuell infällning av  lampor eller spotlights bör tätningen göras extra noggrant.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.