Tilläggsisolera yttervägg från insidan

Det bästa är att tilläggsisolera från utsidan men i vissa fall måste man ändå välja alternativet med invändig tilläggsisolering.

1.
Montera träreglar längs golv och tak så att de passar till FLEXIBATTS-tjockleken. Lämpligt avstånd mellan reglarnas mittpunkter är 600 mm.

Montera FLEXIBATTS med den gröna sidan först, så att du med hjälp av den fjädrande effekten enkelt kan fylla utrymmet mellan reglarna.

2.
Ångspärren placeras på den varma sidan av isoleringen

Ångspärren ska ha ett överlapp om minst 150 mm och tejpas eller klämmas så de sluter tätt mot övriga konstruktioner.

3.
Montera väggbeklädnad, t ex gipsskivor som skruvas. Nu återstår bara att spackla, tapetsera och sätta på lämpliga lister innan du har en färdig och välisolerad vägg.

Hörn
Vid invändig tilläggsisolering bör hörnen isoleras enligt skissen så att risken för köldbryggor minimeras.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.