Tilläggsisolera yttervägg från utsidan

Ur fuktsynpunkt är det positivt att tilläggsisolera yttervägg från utsidan. Välj så tjock isolering som är estetiskt möjligt. Ju tjockare isolering desto mer energi sparar du i framtiden.

1.

Montera reglar i den dimension som motsvarar planerad isolertjocklek, montera ROCKWOOL FLEXIBATTS mellan reglarna.

Montera den markerade sidan först, så att du med hjälp av den fjädrande effekten enkelt kan fylla utrymmet mellan reglarna.

2.
Montera ROCKWOOL vindskydd.

Följ monterings anvisningarna som medföljer vindskyddet.

3.
Montera därfter horisontella reglar som upplag för exempelvis träpanel. Säkerställ att det utförs med en luftspalt bakom träpanelen.

Kontrollera att det inte finns några otätheter där varm luft inifrån kan
ta sig ut och ställa till fuktproblem mot vindskydd eller dylikt.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.