Isolering från utsidan med västkustskiva

Isolering från utsidan med västkustskiva
Genom att isolera utvändigt med ROCKWOOL Västkustskiva får man en heltäckande isolering som bryter alla köldbryggor och förbättrar konstruktionens värmeisolering.

Välj så tjock isolering som är estetiskt möjligt. Ju tjockare isolering, desto mer energi sparar du i framtiden.

1.
Starta med att fästa skivorna på plats med hjälp av spik/skruv och plastbricka cirka 6 st/m2.

Skarvarna ska läggas kant i kant så att inga springor uppstår. Vid regelstomme sker skarvning på regel.

2.
För montering av spikläkt används distanshylsa, 4 st/m2, som monteras genom isoleringen.

Hylsorna monteras med ett centrumavstånd på 600 mm. Utanpå distanshylsorna monteras spikläkt med 2 st spik/skruv vid varje hylsa.

3.
Spika träpanelen på spikläkten.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.